INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
  1. Správcem Vašich osobních údajů je podnikající fyzická osoba Jitka Zahumenská se sídlem Jana Švermy 485, Frýdek - Místek, 738 01, identifikační číslo: 73970115, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen "správce"), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení") zpracovává osobní údaje.
  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa elektronické pošty info@fmfotoatelier.cz, telefon 604721585.
  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 1. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Zákonným důvodem zpracování a uložení Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování a je nezbytné pro účely uzavření smlouvy. Takové zpracování umožňuje ust. článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 3 let od ukončení smlouvy.
 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.
 1. SEZNAM ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • JMÉNO A PŘÍJMENÍ
 • BYDLIŠTĚ DLE OP
 • TELEFON
 • ČÍSLO OBČANSKÉHO PRŮKAZU
 • E-MAILOVÁ ADRESA
 • Č. BANKOVNÍHO ÚČTU
 • IČO
 1. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě s výjimkou třetích osob podílejících se na realizaci plnění smlouvy mezi Vámi a správcem.

Těmito osobami jsou:

 • provozovatel rezervačního systému Reservio, s.r.o., IČO 29376033, se sídlem Brno, Hlinky 995/70, PSČ 60300, kontaktní adresa: Brno, Hlinky 995/70, PSČ 60300, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76730 (dále též "Reservio" nebo "my"), kontaktní e-mail: support@reservio.com.
 • osoby pracující na recepci Národního domu (Národní dům Frýdek - Místek, Palackého 134, 738 01 Frýdek - Místek) podílející se na realizaci plnění smlouvy (předání klíče od F-M fotoateliéru) mezi Vámi a správcem.
 • Provozovatel webových stránek spol. Webnode AG, ID CH - 170.3.036.124-0, se sídlem Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Švýcarsko, kontaktní e-mail: podpora@webnode.cz.

Výše uvedeným osobám budou poskytnuty za účelem plnění smlouvy mezi Vámi a správcem pouze nezbytné kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon). Osoby pracující na recepci Národního domu Frýdek - Místek, Palackého 134, 738 01 Frýdek - Místek zpracují kromě kontaktních údajů také údaj "číslo občanského průkazu".

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje správce zpracovává,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů - výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.